Średnie wynagrodzenie realnie niższe o ponad 1000 zł