Średnia luka płacowa w Polsce sięga blisko 1000 zł brutto