​Spożycie mięsa w Polsce generuje ponad tonę CO2 na osobę rocznie