News
Omni Calculator’s Calculatorian on Demand, the game-changing solution for all your math needs.

31 March 2023

News
5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł.

22 March 2023

News
Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi obecnie 6883,96 zł brutto. Przyjmując je jako punkt odniesienia obliczeń różnicy płacowej okazuje się, że kobieta otrzyma pensję w wysokości 5989 zł, a więc o 13% mniej.

22 March 2023

News
W Międzynarodowym Dniu Bez Mięsa warto przyjrzeć się nie tylko zdrowotnym, ale także środowiskowym aspektom spożywania mięsnych posiłków. Już średnia, roczna wartość jego konsumpcji w naszym kraju pozostawia potężny ślad węglowy.

22 March 2023

News
Meat consumption uses up lots or natural resources and produces massive amounts of CO2. Thanks to Omni Calculator you can see what small changes in your life will have the biggest impact on the planet.

20 March 2023

News
The yearly pay gap in the USA reaches close to $10,000, while disparities in top positions can be as high as $25,000. Anyone can check what this means for their salaries (versus the opposite gender) and also by race/ethnicity

6 March 2023

News
Krakowski Omni Calculator opracował personalizowane narzędzie obliczające łączne zużycie energii przez sprzęt gospodarstwa domowego oraz jej koszt. Jak się okazuje, zmieszczenie się w rządowym limicie gwarantującym "zamrożoną" stawkę za 1kWh będzie niemal niewykonalne.

3 March 2023

News
Two physicists from Omni Calculator, Steven Wooding and Luciano Miño, used the Drake Equation to build a tool that calculates your odds of finding love. Their tool combines both astrophysics and statistics to determine how many matches are available in a user’s area and ...

1 February 2023

News
Alvaro Diez, a physicist and researcher from Omni Calculator, built a Tennis Ball Usage Calculator after following the controversy around this year’s balls for the Australian Open. His tool approximates how many tennis balls could be used for a tournament.

25 January 2023

News
Two researchers from Omni Calculator, an economist and Ph.D. Student, Tibor Pal, and Jack Bowater, built a tool that compares the value of money through time, taking into account the inflation or the historical inflation data of various countries. It aims to help users k...

20 January 2023

1
2
3
4